ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ (2014-2017)

Προϋπολογισμός : 3.100.000,00 €
 
Το έργο περιελάμβανε την επέκταση του συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων στο ΣΜΑ Πυλαίας, με την κατασκευή νέου συγκροτήματος συμπίεσης (4η πρέσσα) και των παρελκόμενων φίλτρων αποκονίωσης – απόσμησης, ώστε να επιτευχθεί ο περιορισμός του όγκου βεβαρημένου αέρα από την εκκένωση των απορριμμάτων στη χοάνη του συστήματος συμπίεσης, την κατασκευή νέου στεγάστρου και της πλαγιοκάλυψης με ηχοαπορροφητικά πετάσματα, καθώς και την κατασκευή έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και την κατασκευή φυτεμένου δώματος. Το έργο ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώθηκε το 2017.

Ο κύριος και η επίβλεψη του έργου ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης .