ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός έργου : 4.400.000,00 €

Φορέας Κατασκευής Δήμος Νέας Προποντίδας. Έναρξη το 2018. Σκοπός του έργου, αποτελεί η αισθητική, περιβαλλοντική, ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου των Ν. Μουδανιών, ώστε αυτό να αποτελέσει σημείο αναφοράς του αστικού ιστού και μέσο ενίσχυσης της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας της περιοχής. Η ανάπλαση θα πραγματοποιηθεί με αρχιτεκτονική και φυτοτεχνική παρέμβαση.

Σχετικά άρθρα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ)

Προϋπολογισμός έργου : 4.695.044,13 € Φορέας Κατασκευής Δήμος Πολυγύρου. Έναρξη το 2016. Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση και η αποκατάσταση των δρόμων και πεζοδρόμων ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη κίνηση των περιπατητών και ΑΜΕΑ, αντικατάσταση και ενίσχυση αστικού εξοπλισμού και των δικτύων υποδομής (ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης, άρδευσης, όμβρια ύδατα) και φυτεύσεις στις τοπικές κοινότητες Μαραθούσας, […]

Περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ- ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Προϋπολογισμός έργου : 3.143.080,00 € Φορέας κατασκευής Δήμος Πολυγύρου. Έναρξη το 2015. Το έργο αυτό αφορά στην αποπεράτωση του υφιστάμενου Γηροκομείου Πολυγύρου και ξεκινά από την φάση της κατασκευής τοιχοποιίας, επιστρώσεις-επενδύσεις δαπέδων, τοίχων, Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, θέρμανσης, ανελκυστήρες, ενεργητικής πυροπροστασίας), ξύλινες ή μεταλλικές κατασκευές (κουφώματα, κάγκελα), λοιπά τελειώματα του κτιρίου (χρωματισμοί, ψευδοροφές) […]

Περισσότερα