ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΡΕΝΤΕΛΗ Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός έργου : 614.164,76 €

Φορέας κατασκευής Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους. Έναρξη το 2018. Το έργο αφορά στην διευθέτηση του χειμάρρου Χρέντελη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, και περιλαμβάνει την κατασκευή ανοιχτού οχετού τραπεζοειδούς μορφής, κατασκευή γέφυρας και πεζογέφυρας στο ύψος του κρηπιδώματος, κατασκευή υπόγειου σωληνωτού αγωγού εγκάρσια στον οχετό για την διέλευση δικτύων με εκατέρωθεν φρεάτια επίσκεψης, αποκατάσταση του κορμού της υφιστάμενης γέφυρας του μονοπατιού και διαμορφώσεις της φυσικής κοίτης του χειμάρρου.

Σχετικά άρθρα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ- ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Προϋπολογισμός έργου : 3.143.080,00 € Φορέας κατασκευής Δήμος Πολυγύρου. Έναρξη το 2015. Το έργο αυτό αφορά στην αποπεράτωση του υφιστάμενου Γηροκομείου Πολυγύρου και ξεκινά από την φάση της κατασκευής τοιχοποιίας, επιστρώσεις-επενδύσεις δαπέδων, τοίχων, Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, θέρμανσης, ανελκυστήρες, ενεργητικής πυροπροστασίας), ξύλινες ή μεταλλικές κατασκευές (κουφώματα, κάγκελα), λοιπά τελειώματα του κτιρίου (χρωματισμοί, ψευδοροφές) […]

Περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ)

Προϋπολογισμός έργου : 4.695.044,13 € Φορέας Κατασκευής Δήμος Πολυγύρου. Έναρξη το 2016. Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση και η αποκατάσταση των δρόμων και πεζοδρόμων ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη κίνηση των περιπατητών και ΑΜΕΑ, αντικατάσταση και ενίσχυση αστικού εξοπλισμού και των δικτύων υποδομής (ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης, άρδευσης, όμβρια ύδατα) και φυτεύσεις στις τοπικές κοινότητες Μαραθούσας, […]

Περισσότερα