ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμός έργου : 2.000.000,00 €

Το έργο αφορά την αύξηση της παροχετευτικότητας και την αποκατάσταση των υφιστάμενων τεχνικών με τις εξής παρεμβάσεις ως εξής. Είσοδος Πλανών – Παραπόταμος Χαβρία. Κατασκευή τεχνικών εισόδου και εξόδου υφιστάμενης γέφυρας κύριου παραπόταμου Χαβρία στην περιοχή Αγίου Ιωάννη. Πλανά – Κατασκευή συμπληρωματικού τεχνικού στο ύψος Πλατανορέματος. Κατασκευή συμπληρωματικού τεχνικού σε γέφυρα στην περιοχή Γοματίου (κηροπλαστείο). Ενίσχυση του τεχνικού εξόδου στη γέφυρα εισόδου του Γοματίου. Ενίσχυση των τεχνικών εισόδου και εξόδου στη γέφυρα στην περιοχή Κοκκινόλακας Ιερισσού.

Σχετικά άρθρα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΡΕΝΤΕΛΗ Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός έργου : 614.164,76 € Φορέας κατασκευής Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους. Έναρξη το 2018. Το έργο αφορά στην διευθέτηση του χειμάρρου Χρέντελη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, και περιλαμβάνει την κατασκευή ανοιχτού οχετού τραπεζοειδούς μορφής, κατασκευή γέφυρας και πεζογέφυρας στο ύψος του κρηπιδώματος, κατασκευή υπόγειου σωληνωτού αγωγού εγκάρσια στον οχετό για την διέλευση δικτύων με εκατέρωθεν […]

Περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός έργου : 4.400.000,00 € Φορέας Κατασκευής Δήμος Νέας Προποντίδας. Έναρξη το 2018. Σκοπός του έργου, αποτελεί η αισθητική, περιβαλλοντική, ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου των Ν. Μουδανιών, ώστε αυτό να αποτελέσει σημείο αναφοράς του αστικού ιστού και μέσο ενίσχυσης της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας της περιοχής. Η ανάπλαση θα πραγματοποιηθεί με αρχιτεκτονική και […]

Περισσότερα