Πιστοποιήσεις

Σήμερα η εταιρεία επενδύοντας στην ποιότητα και την τεχνική αρτιότητα των κατασκευών αναπτύσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ‘ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015’ στην παραγωγή τεχνικών έργων, Σύστημα Διαχείρησης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ‘ISO 45001:2018’, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ‘ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015’ και Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ‘ISO 39001:2012’.

Μετά από πολλά χρόνια έντονης και δυναμικής παρουσίας στον χώρο των κατασκευών, με συνεχείς αυξήσεις του ετήσιου κύκλου εργασιών, το 2008 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία και σήμερα διαθέτει πτυχίο εργοληπτικό ΜΕΕΠ 4ης τάξης με αριθμό μητρώου 24183.

Πολιτική Εταιρείας