Εταιρικό Προφίλ

Η δραστηριότητα της εταιρείας «AS build Α.Τ.Ε.» καταλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα έργων υποδομής, το οποίο επεκτείνεται συνεχώς και σε νέους τομείς αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας σύστημα διαχείρισης ποιότητας ‘ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015’ στην κατασκευή και παραγωγή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Αποτελούμενη από έμπειρη και αξιόπιστη ομάδα καταρτισμένων μηχανικών και εργοδηγών και διαθέτοντας επαρκή ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, προχωρά στην άρτια και ταχεία ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει, ενώ το τελικό παραγόμενο έργο χαρακτηρίζεται για την εξαιρετική ποιότητα του που με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση παραλαμβάνουν οι τελικοί χρήστες. νεο

Ο Στόχος μας

Ο στόχος της AS build Α.Τ.Ε. είναι να είμαστε ένας κατασκευαστικός, επενδυτικός και εμπορικός, κερδοφόρος οργανισμός προσδοκώντας στην εγκαθίδρυση μιας μακράς και βιώσιμης σχέσης με τους πελάτες μας, προσπαθώντας συνεχώς να μειώνουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των ενεργειών μας στο περιβάλλον και διασφαλίζοντας την υγεία, ασφάλεια και ευημερία των εργαζομένων και των συνεργατών μας, δεσμευόμενοι πάντοτε ως προς την τήρηση της νομοθεσίας.

Υπηρεσίες

Η εταιρεία αναλαμβάνει ευρέως φάσματος τεχνικά έργα (κτηριακά, οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικά και βιομηχανικά), ενώ παράλληλα συνεχίζει την ανάπτυξή της αναλαμβάνοντας κι ολοκληρώνοντας εξειδικευμένα τεχνικά έργα εκτεταμένων αστικών αναπλάσεων (π.χ. Ανάπλαση της περιοχής Πάρκου- Κήπου Κιλκίς, Ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Χρηματιστηρίου στη Θεσσαλονίκη και την Ανάπλαση του εμπορικού κέντρου Ν.Μουδανιών Χαλκιδικής), υδραυλικά και περιβαλλοντικά, αλλά και έργα υψηλών και ειδικών τεχνικών προδιαγραφών και τουριστικού ενδιαφέροντος επενδύοντας στην μοναδική και απαρράμιλη ομορφιά της χώρας μας.

Λοιπές Υπηρεσίες

Διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις και επιθεωρήσεις δόμησης. Εκδίδει Πιστοποιητικά ΠΕΑ. Προσφέρει υπηρεσίες διαχείρησης τεχνικών έργων (Project Management).

Ιστορικό

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας δραστηριοποιούμενη σε ιδιωτικά κτηριακά έργα – αντιπαροχές και δημόσια έργα αφού διέθετε εργοληπτικό πτυχίο του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ΜΕΕΠ 2ης τάξης.

Σήμερα η εταιρεία επενδύοντας στην ποιότητα και την τεχνική αρτιότητα των κατασκευών αναπτύσει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ‘ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015’ στην παραγωγή τεχνικών έργων, σύστημα διαχείρησης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ‘ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007’ και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ‘ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015’. Μετά από πολλά χρόνια έντονης και δυναμικής παρουσίας στον χώρο των κατασκευών, με συνεχείς αυξήσεις του ετήσιου κύκλου εργασιών, το 2008 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία και σήμερα διαθέτει πτυχίο εργοληπτικό ΜΕΕΠ 4ης τάξης με αριθμό μητρώου 24183.

Δομή

Η έδρα της εταιρείας στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στην περιοχή της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης, ενώ διαθέτει ιδιόκτητη εργοταξιακή δομή με αποθήκες και συνεργεία στο Ν.Ρύσιο Θεσσαλονίκης.

Η δομή της αποτελείται από μια ομάδα πλήρως καταρτισμένων μηχανικών που συνθέτουν το τμήμα διοικητικής παρακολούθησης έργων, το τμήμα οργάνωσης εργοταξίων με τους εργοδηγούς, το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό και πλήρη γκάμα μηχανημάτων έργου και εργοταξιακού εξοπλισμού, που υποστηρίζεται από το οικονομικό τμήμα, και τη γραμματεία. Τα τμήματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και χαρακτηρίζονται από την καλή οργάνωση των επιμέρους αρμοδιοτήτων και την ομαλή συνεργασία και υποστήριξη.