Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας δραστηριοποιούμενη σε ιδιωτικά κτηριακά έργα – αντιπαροχές και δημόσια έργα αφού διέθετε εργοληπτικό πτυχίο του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ΜΕΕΠ 2ης τάξης. Μετά από πολλά χρόνια έντονης και δυναμικής παρουσίας στον χώρο των κατασκευών, με συνεχείς αυξήσεις του ετήσιου κύκλου εργασιών, το 2008 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία και σήμερα διαθέτει πτυχίο εργοληπτικό ΜΕΕΠ 4ης τάξης με αριθμό μητρώου 24183.

Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στο Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης, ενώ διαθέτει ιδιόκτητη εργοταξιακή δομή με αποθήκες και συνεργεία στο ίδιο μέρος. 

Το οργανόγραμμά της αποτελείται από το τμήμα διοικητικής παρακολούθησης έργων, το τμήμα οργάνωσης εργοταξίων, το οικονομικό τμήμα, το τμήμα προσφορών/επιμετρήσεων, τη γραμματεία και τη διεύθυνση των έργων. Τα τμήματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και χαρακτηρίζονται από την καλή οργάνωση των επιμέρους αρμοδιοτήτων και την ομαλή συνεργασία και υποστήριξη.

1999

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

50+

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

100+

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

100+

ΕΡΓΑ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία εξειδικεύεται σε έργα δημόσια και ιδιωτικά έργα κυρίως κτιριακά αλλά και έργα ηλεκτρομηχανολογικά και βιομηχανικά, ενώ παράλληλα συνεχίζει την ανάπτυξή της αναλαμβάνοντας τα τελευταία χρόνια έργα εκτεταμένων αστικών αναπλάσεων (π.χ. την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Χρηματιστηρίου στη Θεσσαλονίκη, την ανάπλαση του εμπορικού κέντρου Ν.Μουδανιών Χαλκιδικής, την ανάπλαση του 1ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης και άλλα πολλά), υδραυλικά και περιβαλλοντικά. Επίσης εξειδικεύεται σε κτιριακά έργα ειδικών τεχνικών προδιαγραφών μεταλλικών και στατικών ενισχύσεων αναπαλαίωσης διατηρητέων κτιριακών εγκαταστάσεων και τουριστικού ενδιαφέροντος επενδύοντας στην μοναδική και απαρράμιλη ομορφιά της χώρας μας.

Διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις και επιθεωρήσεις δόμησης. Εκδίδει Πιστοποιητικά ΠΕΑ. Προσφέρει υπηρεσίες διαχείρησης τεχνικών έργων (Project Management). 

Το τελικό παραγόμενο έργο χαρακτηρίζεται για την εξαιρετική ποιότητά του, που με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση παραλαμβάνουν οι τελικοί χρήστες. 

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ REAL ESTATE

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Στόχος της AS build A.T.E. είναι να διατηρήσει και να ισχυροποιήσει τη θέση της στην εγχώρια αγορά, ως μία ανταγωνιστική και πρωτοποριακή εταιρεία, επιτυγχάνοντας τη πλήρη και δίχως συμβιβασμούς ικανοποίση των πελατών της.

Να αξιοποιήσει τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεδομένων της εταιρείας συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών μειώνοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό αποτύπωμα των υποδομών στα έργα που αναλαμβάνει.

Η Εταιρεία επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό, αναβαθμίζει τη λειτουργική της υποδομή και εργάζεται δυναμικά με συνεχή παρουσία σε διαγωνισμούς κτιριακών και άλλων έργων αλλά και σε νέες αγορές.