23/10/2023

Ενεργειακή αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός, βελτίωση και ανακαίνιση 18 Κέντρων Υγείας της 4ης Υ.ΠΕ.

Η AS build A.T.E. είναι ανάδοχος του έργου και έχει αναλάβει την ανακαίνιση 12 Κέντρων Υγείας. Κέντρο Υγείας Σαπών Κέντρο Υγείας Ιάσμου Κέντρο Υγείας Αβδήρων Κέντρο Υγείας Εχίνου Κέντρου Υγείας Σταυρούπολης Κέντρο Υγείας Παρανεστίου Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσας Κέντρο Υγείας Σερρών Κέντρο Υγείας Στρυμονικού Κέντρο Υγείας Ηράκλειας Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου Κέντρο Υγείας Ροδόπολης

Περισσότερα