Κατασκευή πράσινου σημείου διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σερρών

Στις 28 Απριλίου η εταιρεία AS build A.T.E. υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Σερρών.

Η δημιουργία και λειτουργία του Πράσινου Σημείου στον Δήμο Σερρών θα συμβάλλει στην:
– προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων
– ενίσχυση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης
– εκτροπή αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ
– ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων
– χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού
– διαμόρφωση νέας προσέγγισης για το χαρακτηρισμό αντικειμένου ως απόβλητο, τη μείωση απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και υλικών, την ανάπτυξη νέων προτύπων συμπεριφοράς.

Σχετικά άρθρα

Βιοκλιματική Αναβάθμιση και Βιώσιμη Κινητικότητα δικτύου οδών ΠΕ 14-15 (Κηφισιάς – Βότση)

Τη Τετάρτη 20 Μαρτίου η εταιρεία AS build ATE υπέγραψε τη σύμβαση του έργου με τον Δήμο Καλαμαριάς και την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. Το έργο αφορά στη Βιοκλιματική Αναβάθμιση και Βιώσιμη κινητικότητα δικτύου οδών ΠΕ 14- 15, ενώ προβλέπεται η δημιουργία 11 πάρκων, η μετατροπή δρόμων σε ήπιας κυκλοφορίας, η επέκταση και η […]

Περισσότερα

Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμών Δήμου Παγγαίου

Η AS build A.T.E. είναι ανάδοχος του έργου. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τριών νέων διθάλαμων δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού ωφέλιμου όγκου περίπου 1100m3 η κάθε μία, με τον απαραίτητο προθαλάμο (βανοστάσιο) για την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τις βάνες και τους θαλάμους τις δεξαμενής.

Περισσότερα