Διευθέτηση χειμάρου Χρέντελη Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου

Προϋπολογισμός του έργου: 614.164,76 €

Το έργο αφορά στην διευθέτηση του χειμάρρου Χρέντελη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, και περιλαμβάνει τις κάτωθι κατασκευές:

  • Κατασκευή ανοιχτού οχετού τραπεζοειδούς μορφής μήκους περίπου 85μ.
  • Κατασκευή γέφυρας στο ύψος του κρηπιδώματος πλάτους καταστρώματος 6,0μ.
  • Κατασκευή πεζογέφυρας πλάτους 1,3μ.
  • Κατασκευή υπόγειου σωληνωτού αγωγού εγκάρσια στον οχετό για την διέλευση δικτύων με εκατέρωθεν φρεάτια επισκευής.
  • Μέτρα αποκατάστασης του κορμού της υφιστάμενης γέφυρας του μονοπατιού.

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στις 15/10/2018 και είναι σε εξέλιξη μέχρι σήμερα.

Σχετικά Έργα

Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου

Προϋπολογισμός: 3.700.400,00 € Κατασκευάστηκε το νέο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σίφνου στη θέση «Φυρόγια» . Πρόκειται για ένα συγκρότημα 4 κτηρίων συνολικής επιφάνειας 2.370 τ.μ. που περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, λοιπούς διοικητικούς και λοιπούς γραφειακούς χώρους καθώς και κοινόχρηστες λειτουργίες. Στα πλαίσια του παραπάνω έργου έγινε γενική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για τον αυλισμό των […]

Περισσότερα