Διευθέτηση χειμάρου Χρέντελη Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου

Προϋπολογισμός του έργου: 614.164,76 €

Το έργο αφορά στην διευθέτηση του χειμάρρου Χρέντελη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, και περιλαμβάνει τις κάτωθι κατασκευές:

  • Κατασκευή ανοιχτού οχετού τραπεζοειδούς μορφής μήκους περίπου 85μ.
  • Κατασκευή γέφυρας στο ύψος του κρηπιδώματος πλάτους καταστρώματος 6,0μ.
  • Κατασκευή πεζογέφυρας πλάτους 1,3μ.
  • Κατασκευή υπόγειου σωληνωτού αγωγού εγκάρσια στον οχετό για την διέλευση δικτύων με εκατέρωθεν φρεάτια επισκευής.
  • Μέτρα αποκατάστασης του κορμού της υφιστάμενης γέφυρας του μονοπατιού.

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στις 15/10/2018 και είναι σε εξέλιξη μέχρι σήμερα.

Σχετικά Έργα

Ανακαίνιση και επανάχρηση αυστροελληνικής καπναποθήκης στην πόλη του Κιλκίς

Αφορά εργασίες αποκατάστασης των μορφολογικών, λειτουργικών χαρακτηριστικών και στατική ενίσχυση της αντοχής του υφισταμένου διατηρητέου κτίσματος (υπ. αρ.πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3108/62323 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων)

Περισσότερα