Διευθέτηση χειμάρου Χρέντελη Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου

Προϋπολογισμός του έργου: 614.164,76 €

Το έργο αφορά στην διευθέτηση του χειμάρρου Χρέντελη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, και περιλαμβάνει τις κάτωθι κατασκευές:

  • Κατασκευή ανοιχτού οχετού τραπεζοειδούς μορφής μήκους περίπου 85μ.
  • Κατασκευή γέφυρας στο ύψος του κρηπιδώματος πλάτους καταστρώματος 6,0μ.
  • Κατασκευή πεζογέφυρας πλάτους 1,3μ.
  • Κατασκευή υπόγειου σωληνωτού αγωγού εγκάρσια στον οχετό για την διέλευση δικτύων με εκατέρωθεν φρεάτια επισκευής.
  • Μέτρα αποκατάστασης του κορμού της υφιστάμενης γέφυρας του μονοπατιού.

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στις 15/10/2018 και είναι σε εξέλιξη μέχρι σήμερα.

Σχετικά Έργα

Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας – Περιοχή παλαιού λιμένα φηρών-τελεφερικ

Προϋπολογισμός: 1.699.400,00 €  Στόχος είναι η αντιμετώπιση των βραχώδων καταπτώσεων στην περιοχή του παλαιού λιμένα Φηρών, ο οποίος βρίσκεται κατάντη του ομώνυμου οικισμού και λειτουργεί κυρίως για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων που προσεγγίζουν τον όρμο. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του τελεφερίκ, με το οποίο διευκολύνεται καθοριστικά η διακίνηση των τουριστών από τα κρουαζιερόπλοια […]

Περισσότερα