Ανακαίνιση διαφόρων τμημάτων και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. ‘’Άγιος Παύλος’’

Στις 13 Νοεμβρίου η εταιρεία AS build A.T.E. υπέγραψε σύμβαση με την Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση διαφόρων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών.

Σχετικά άρθρα

Κατασκευή Δεξαμενών ύδρευσης οικισμών Δήμου Παγγαίου

Στις 12 Ιανουαρίου η εταιρεία AS build A.T.E. υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Παγγαίου για την κατασκευή τριών νέων διθάλαμων δεξαμενών.

Περισσότερα

Κατασκευή μονάδας παραγωγής υποστρώματος καλλιέργειας μανιταριών

Η AS build A.T.E. ανέλαβε την κατασκευή του έργου «Κατασκευή μονάδας παραγωγής υποστρώματος καλλιέργειας μανιταριών» στο Πεδινό Κιλκίς.

Περισσότερα