13/11/2023

Ανακαίνιση διαφόρων τμημάτων και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. ‘’Άγιος Παύλος’’

Στις 13 Νοεμβρίου η εταιρεία AS build A.T.E. υπέγραψε σύμβαση με την Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση διαφόρων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών.

Περισσότερα