Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων-αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & περιβάλλοντος-σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν-βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & περιβάλλοντος-σήμανση)

Προϋπολογισμός του έργου: 4.695.044,13 €

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί κατ’ αρχήν η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κεντρικών οδών σαν αρχή ενός ευρύτερου σχεδιασμού για μια ολοκληρωμένη ανάπλαση των οικισμων ώστε να αναδειχθούν με τον καλύτερο τρόπο τα παραδοσιακά τους στοιχεία και να απαλειφθούν οι δυσλειτουργίες στην κίνηση κατοίκων και επισκεπτών. Στόχος της παρέμβασης είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας στον κάθε οικισμό, αλλά και προϋποθέσεις παραμονής των επισκεπτών εντός των οικισμων περισσότερο χρόνο με την δημιουργία ελκυστικών περιπατητικών διαδρομών με αποτέλεσμα και την αύξηση των οικονομικών δεικτών της τοπικής κοινωνίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την ρυμοτομία του κάθε οικισμού, οι βασικές αρχές του σχεδιασμού είναι:

  • Δημιουργία χώρων περιπάτου και αναψυχής
  • Σχεδιασμός χώρων περιπάτων και αναψυχής, ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ
  • Λειτουργική Αναβάθμιση & ασφάλεια στη χρήση του υπαίθριου χώρου
  • Αντικατάσταση και ενίσχυση αστικού εξοπλισμού και των δικτύων υποδομής (ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης, άρδευσης)
  • Εξασφάλιση ενιαίων χαρακτηριστικών και χειρισμών σε όλο το μήκος της διαδρομής
  • Αισθητική αναβάθμιση του χώρου με κατάλληλους αρχιτεκτονικούς χειρισμούς (γεωμετρία, υφές, ρυθμός, κλπ) και δημιουργία μεταβαλλόμενων οπτικών και κιναισθητικών τοπίων
  • Διαχείριση των όμβριων υδάτων

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στις 10/11/2016 και είναι σε εξέλιξη μέχρι σήμερα.

Σχετικά Έργα

Έργο βιοκλιματικής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής πλατείας Χρηματιστηρίου

Προϋπολογισμός: 5.405.000,00 €  Το έργο της βιοκλιματικής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής της πλατείας χρηματιστηρίου αφορούσε την αστική αναβάθμιση ενός σημαντικού τμήματος του παλιού εμπορικού και επιχειρηματικού κέντρου της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς, Εγνατία, Ίωνος Δραγούμη, Τσιμισκή και Δωδεκανήσου μία περιοχή περίπου 106 στρ. και περιλαμβάνει του παλιούς εμπορικούς πυρήνες […]

Περισσότερα