Αποκατάσταση φορέων και βάθρων της γέφυρας του ποταμού Νέστου επί της Εθνικής Οδού Νο 14 Δράμα Παρανέστι Όρια Ν. Δράμας / Ξάνθης

Τοποθεσία: Δράμα

Προϋπολογισμός του έργου: 1.290.000,00 €

Η γέφυρα βρίσκεται επί της Ε.Ο. 14 Δράμας – Ξάνθης και γεφυρώνει τον ποταμό Νέστο με συνολικό άνοιγμα 203,89 m στην περιοχή Παρανεστίου και παρουσίαζε σοβαρές βλάβες.

Σχετικά Έργα

Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμού Δήμου Παγγαίου

Τοποθεσία: Ελευθερούπολη, Καβάλας Προϋπολογισμός του έργου: 1.070.000,00 € Το έργο αφορά την κατασκευή τριών διθάλαμων δεξαμενών, μία υπόγεια και δύο υπέργειες. Η κάθε μία δεξαμενή θα έχει τον απαραίτητο προθάλαμο (βανοστάσιο) για την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τις βάνες και τους θαλάμους.

Περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός, βελτίωση και ανακαίνιση Κέντρων Υγείας της 4ης Υ.ΠΕ. Τμήμα Γ: ΚΥ Σαπών, ΚΥ Ιάσμου, ΚΥ Αβδήρων ΤΜΗΜΑ Δ: ΚΥ Εχίνου, ΚΥ Σταυρούπολης, ΚΥ Παρανεστίου Τμήμα ΣΤ: ΚΥ Μαυροθάλασσας, ΚΥ Σερρών, ΚΥ Στρυμονικού Τμήμα Ζ: ΚΥ Ηράκλειας, ΚΥ Σιδηροκάστρου, ΚΥ Ροδόπολης

Τοποθεσία: Μακεδονία και Θράκη Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας, που θα συνεισφέρει στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Περισσότερα