Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμού Δήμου Παγγαίου

Τοποθεσία: Ελευθερούπολη, Καβάλας

Προϋπολογισμός του έργου: 1.070.000,00 €

Το έργο αφορά την κατασκευή τριών διθάλαμων δεξαμενών, μία υπόγεια και δύο υπέργειες. Η κάθε μία δεξαμενή θα έχει τον απαραίτητο προθάλαμο (βανοστάσιο) για την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τις βάνες και τους θαλάμους.

Σχετικά Έργα

Αναβάθμιση – Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Τοποθεσία: Κιλκίς Το έργο αφορά την πλήρης ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, εγκατάσταση πυρόσβεσης και αντικατάσταση των εσωτερικών θυρών στο Ακτινολογικό Τμήμα. Επίσης αντικατάσταση των δαπέδων, των εσωτερικών θυρών, των ψευδοροφών καθώς εγκατάσταση πυρόσβεσης και ανακαίνιση των WC και κατασκευή WC ΑΜΕΑ στα Ορθοπεδικά Ιατρεία. Οι παρεμβάσεις, στοχεύουν στην βελτίωση της […]

Περισσότερα

Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής

Τοποθεσία: Ν. Καλλικράτεια, Χαλκιδικής Προϋπολογισμός του έργου: 2.362.903,23 € Το έργο αφορά, τη σταθεροποίηση του παραλιακού πρανούς του οικισμού της Νέας Καλλικράτειας και την κατασκευή των αναγκαίων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής κίνηση οχημάτων και πεζών.

Περισσότερα