Υγειονομική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας

Τοποθεσία: Δράμα

Προϋπολογισμός του έργου: 2.000.000,00 €

Το παρόν έργο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην υγειονομική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας και κατά συνέπεια στην βελτιστοποίηση της ποιότητας και στην μεγιστοποίηση της ποσότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
Η αντικατάσταση των παλαιών φθαρμένων δαπέδων όλων των χώρων του Νοσοκομείου με νέο σύγχρονο τάπητα PVC, αλλά και η ανανέωση των χρωματισμών των εσωτερικών τοίχων, θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, στην μείωση χρήσης φαρμάκων λόγω των μειωμένων λοιμώξεων, στην ασφάλεια και διευκόλυνση πρόσβασης και κίνησης ειδικά των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ ασθενών, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του προσωπικού, στην μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Σχετικά Έργα

Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμού Δήμου Παγγαίου

Τοποθεσία: Ελευθερούπολη, Καβάλας Προϋπολογισμός του έργου: 1.070.000,00 € Το έργο αφορά την κατασκευή τριών διθάλαμων δεξαμενών, μία υπόγεια και δύο υπέργειες. Η κάθε μία δεξαμενή θα έχει τον απαραίτητο προθάλαμο (βανοστάσιο) για την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τις βάνες και τους θαλάμους.

Περισσότερα

Κατασκευή τεχνικών – αντιπλημμυρικών επι του οδικού άξονα Πολυγύρου – Αγίου Όρους για την αύξηση της παροχετευτικότητας των ρεμάτων

Τοποθεσία: Πολύγυρος, Χαλκιδικής Προϋπολογισμός του έργου: 2.000.000,00 € Το έργο αφορά την αύξηση της παροχετευτικότητας και την αποκατάσταση των υφιστάμενων τεχνικών με τις εξής παρεμβάσεις ως εξής. Είσοδος Πλανών – Παραπόταμος Χαβρία. Κατασκευή τεχνικών εισόδου και εξόδου υφιστάμενης γέφυρας κύριου παραπόταμου Χαβρία στην περιοχή Αγίου Ιωάννη. Πλανά – Κατασκευή συμπληρωματικού τεχνικού στο ύψος Πλατανορέματος. Κατασκευή […]

Περισσότερα

Oscar Olympic Hotel

Τοποθεσία: Εγνατία 25, Θεσσαλονίκη Η AS build ATE ανέλαβε την εκτέλεση του έργου Εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων, ανακαίνισης, προσαρμογής όψεων σε υφιστάμενο κτίριο ξενοδοχείου με υπόγειο, τμήμα ισογείου, μεσοπάτωμα και 7 ορόφους. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η λειτουργική, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση, η αύξηση της δυναμικότητας και η παροχή νέων και υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες.

Περισσότερα